Van Parnassia naar Bleek en Berg

Wandelen van de zeereep naar de binnenduinrand en terug

De Kennemerduinen zijn zeer rijk aan natuurschoon en maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Er zijn veel verrassende vergezichten, stille duinmeertjes vochtige laagtes, stuivende duinen, ondoordringbare struwelen, grillig gevormde naald- en loofbomen. 

Zwaarte: Pittige wandeling

Lengte:  13,5 kilometer

Duur:  3,5 uur

Markering:  rode paaltjes volgen

Beginpunt: Ingang bij de kop van de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee. Vanaf Zandvoort bij Bloemendaal aan zee na het parkeerterrein links afslaan en door de duinen naar Paviljoen Parnassia. Vanaf Bloemendaal zeeweg volgen tot Bloemendaal aan Zee en dan voor het parkeerterrein rechtsaf slaan. Dan 1,5 km de weg volgen naar parkeerterrein.

Ingang Bleek en Berg, langs de Bergweg, tussen Santpoort-Zuid en Bloemendaal 

Openbaar vervoer:  Buslijn 81 Vanuit Zandvoort of Haarlem station. Uitstappen halte Bloemendaal strand. (Nu richting paviljoen Parnassia lopen)

Ingang Bleek en Berg is met de auto of fiets bereikbaar. 

Horeca: Paviljoen Parnassia bij de parkeerplaats

Toegang: Gratis, wel betaald parkeren. (Alleen betalen met pinpas mogelijk)

Routebeschrijving: 

Bij de parkeerplaats lopen we achterlangs het paviljoen Parnassia noordwaarts langs het fietspad. We komen bij een strandafslag, maar kort hiervoor slaan we rechtsaf. We lopen nu door een heuvelachtig en open duingebied. Weldra bevinden we ons op een aardkundig monument: De Bruid van Haarlem. Het is een zandrug in halve maanvorm. Om de Bruid weer  tot leven te wekken heeft men het duin tot op het zand afgeplagd. Dat wil zeggen dat alle planten, wortels en zwarte grond is afgegraven. Inmiddels groeien hier al echte natte duinvallei planten zoals ogentroost, duizendguldenkruid en duinrus. Via het speelterrein Snoekebos gaan we richting ingang Bleek en Berg.

De route loopt vervolgens verder naar de Oosterplas, een idyllisch duinmeertje dat erg geliefd is om de rust en het mooie landschap. We kunnen er ook (op eigen risico!) zwemmen of baden. Via het hoger gelegen pad rond het meer lopen we het duin in en naar het uitzichtpunt de Starreberg. Vanaf hier hebben we een mooi panoramazicht over de duinen. De overgangen van de binnenduinrand in het oosten, de duinstruwelen in het midden en de zeereep in het westen, zijn vanaf dit punt duidelijk zichtbaar.
We volgen het pad verder en komen langs het Vogelmeer waar we veel soorten vogels kunnen bekijken. Hier kunnen we de wandeling bekorten door bij het meer rechts af te slaan en niet langs het meer te lopen. In de winter zien we onder andere de wintertaling, smient, kuifeend en de tafeleend. En in de zomer zien we misschien wel futen met jongen, een zilverreiger of een ijsvogeltje. Iets uit de route staat een observatiehut waar altijd een kijkje genomen kan worden. Via het laarzenpad – dat gemarkeerd is met witte paaltjes – kunt u weer een stukje over de Bruid van Haarlem lopen. Bij hoge waterstand is deze weg afgesloten en moet u omlopen via het fietspad. Via het fietspad bereiken wij het parkeerterrein. Zijn we bij Bleek en Berg begonnen, dan gaan we rechts achterlangs paviljoen Parnassia en volgen het fietspad.

Onderweg moeten we veel klimmen en dalen. Het open duinterrein verrast ons met veel vergezichten. Er broeden honderd soorten (trek)vogels. Er zijn duinhagedissen, vleermuizen, reeën, vossen, damherten. Goed te zien is dat de duinen steeds meer met bos begroeid zijn, naarmate ze verder van de zee af liggen. Alhoewel de mens een behoorlijke invloed op het duinlandschap heeft gehad, is hier een begroeiing ontstaan die een hoge mate van natuurlijkheid heeft. Als u vanaf het strand naar de binnenduinrand loopt kunt u de opeenvolging van plantengroei zien die kenmerkend is voor de natuurlijke successie in het duin.

wandelroute-parnassia-bleek-en-berg-zandvoort-holiday