Privacy Beleid


Privacybeleid Zandvoort-Holiday

 1. Inleiding Zandvoort-Holiday is zich bewust van de belangrijkheid van de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken, beschermen en delen.
 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
 • Verwerking van uw bestelling en levering van de producten
 • Beheer van uw account
 • Verbetering van onze producten en diensten
 • Verzending van nieuwsbrieven en aanbiedingen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven
 1. Delen van persoonsgegevens Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw bestelling of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 2. Beveiliging van persoonsgegevens Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Uw rechten U heeft het recht om op elk moment inzage te vragen in uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te verwijderen indien deze onjuist zijn. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Wijzigingen privacybeleid Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.
 5. Contact Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Zandvoort-Holiday via info@zandvoort-holiday.nl.