Wandeling Duin & Kruidberg (zwart) Konikroute

Wandelen door het landgoed Duin en Kruidberg en Midden Herenduin zwart

Het landschap gaat van boerenland naadloos over tot bos en duingebied. Duin en Kruidberg kent een geschiedenis van splitsen en samenvoegen. De dubbele namen zijn samenvoegingen van de oude hofsteden Duin en Berg en De Kruidberg. De naam Herenduinen stamt af van  de eigenaren de Heren van Brederode. De duinen zijn ongeveer 800 jaar oud.

Zwaarte: Middelzware wandeling 

Lengte:  8 kilometer

Duur:  2 uur

Markering: Zwarte pijlen volgen

Beginpunt: Parkeerplaats Duin- en Kruidbergerweg naast Landgoed Duin en Kruidberg. (Ingang tegenover Hoeve Eigenwijs, Duin- en Kruidbergerweg tussen huisnummer 72 en 74 rechtsaf het smalle weggetje in. Parkeerplaats Herenduin: Ingang ligt aan de Duin- en Kruidbergerweg in Driehuis, ten zuiden van de Begraafplaats Westerveld. Tegenover ‘Lijn 5’ het weggetje inrijden. 

Bereikbaarheid:  Met de trein naar station Santpoort-Noord. Daar wandel je via de tunnel onder het spoor door naar het andere perron (aankomst uit de richting Uitgeest). Je loopt het perron over en neemt het voetpad rechts. Dan linksaf naar de Kennemergaardweg en dan tweede weg links afslaan naar de parkeerplaats.

Toegang: Gratis 

Horeca: Het naastgelegen Landgoed Duin en Kruidberg of Hoeve Eigenwijs, Duin- en Kruidbergerweg 89

Routebeschrijving:
Bij de parkeerplaats gaan we langs het informatiebord rechtsaf. We volgen de zwarte pijlen. Spoedig klimmen we de Koepelberg op en dalen die weer af. We lopen nu langs het Landgoed Duin en Kruidberg naar de ingang van het Midden Herenduin. We komen nu in het Grote Bos. Na enige tijd komen we op het fietspad terecht. We volgen dit een klein stukje en nemen nu het Verbindingspad. We volgen nog steeds de zwarte pijlen en komen dan weer op een fietspad uit, dat naar zee leidt. We gaan hier linksaf en lopen nu samen met de blauwe pijlen terug naar de parkeerplaats.

 

Onderweg kunnen we herten en reeën tegenkomen. In het begrazingsgebied lopen ook Pony’s en Schotse hooglanders. Deze dieren zorgen door hun gegraas voor veranderingen in het duingebied. Met hun hoeven maken ze het zand los en maken soms het begin van een zandverstuiving. Enkele planten hebben hier voordeel van. Er groeien verscheidene planten o.a. de watermunt, parnasia, slanke gentiaan en orchideeën.

Bijzonderheden

We wandelen door een begrazingsgebied van Koniks paarden en Schotse Hooglanders. Zij zijn ingezet om de bodem open te trappen en de begroeiing op te eten. Hierdoor ontstaat een open duinlandschap. De mossen, kruiden en bloemen krijgen weer een kans om te groeien. De dieren zijn niet gevaarlijk. Wel wordt geadviseerd om afstand te houden en de dieren niet te voeren.

Bij het Grote Vlak zie je veel struiken en weinig bomen. Het grasland is uniek in Europa. Omdat de grond voedselarm is, komen er veel zeldzame soorten planten voor zoals, glad en echt walstro, duinviooltjes, bremraap, maanvaren, ogentroost en rietorchis. Ook kun je er zeldzame insecten zien zoals libellen, glassnijders, bruine winterjuffers, duinparelmoervlinder en oranjetipjes.