Wandeling Brouwerskolk

Wandeling Brouwerskolk

Het ommetje Brouwerskolkpark is een korte afwisselende wandeling. We stijgen naar het kopje van Overveen. Dan komen we bij de Brouwerskolk, waar in de zeventiende eeuw zuiver water gehaald werd voor het brouwen van Haarlems bier. Via de Brouwersvaart ging het water naar de stad. Ook passeren we de Joodse Begraafplaats, een rijksmonument.

 

 

 

 

Zwaarte: lichte wandeling

Lengte: 3.5 kilometer

Duur: 1 uur

Markering: paarse pijlen

Beginpunten: Parkeerplaats op de Brouwerskolkweg of bij station Overveen

Bereikbaarheid: met auto of fiets of trein

Horeca: in Overveen

Toegang: Gratis

Parkeren: Gratis, bij station Overveen betaald.

Routebeschrijving:

We volgen de paarse pijlen vanaf de parkeerplaats op de Brouwerskolkweg. We bereiken spoedig het kopje van Overveen. Daarna dalen we af naar de Brouwerskolk. Daarna steken we de brug over en via de Korte Zijlweg komen we in het centrum van Overveen. We bereiken het station, waar we de wandeling ook kunnen starten en gaan hier via de Tetterodeweg weer naar boven. Aan de rechterhand vinden we de Joodse begraafplaats. Spoedig bereiken we weer de parkeerplaats.

Brouwerskolk

In de zeventiende eeuw werd zuiver water gehaald uit de Brouwerskolk voor het brouwen van Haarlems bier. Maar ook linnenblekers vestigden zich aan de duinrand. Er ontstond een grote strijd tussen de brouwers, die zuiver water nodig hadden, en de blekers, die voor veel vervuiling zorgden. De strijd werd gewonnen door de brouwers en de blekerijen moesten verdwijnen.

Paddentrek

Er zijn langs de Brouwerskolkweg paddenschermen aangebracht. Via drie tunnels kunnen amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders, na hun winterslaap, zonder risico van het Middenduin naar de Brouwerskolk, hun voortplantingswater. Kleine zoogdieren zoals muizen en hermelijnen maken eveneens gebruik van de tunnels. De paddentrek vindt meestal plaats in de periode februari tot april. De combinatie van temperatuur (minimaal 6°C) en luchtvochtigheid (hoe natter hoe beter) zijn belangrijk voor het op gang komen van de paddentrek.

Joodse begraafplaats

De Joodse begraafplaats is een rijksmonument. In 1797 werd hij gesticht door de Neie Kille (‘Nieuwe Gemeente’), een joodse gemeente die zich had afgescheiden van de Amsterdamse Hoogduitse Joodse Gemeente onder de naam Adath Jeschurun (gemeente van Jeshurun). Lodewijk Napoleon vond al die verschillende kerkgenootschappen, joods en anderszins, maar verwarrend en onder zijn koningschap keerde de Neie Kille in 1808 terug tot de Amsterdamse Hoogduitse Gemeente. In de Tweede Wereldoorlog dreigde sluiting van de begraafplaats en verkoop van de grond. Dankzij attente ambtenaren die ontdekten dat een begraafplaats pas dertig jaar na sluiting bebouwd mag worden, ging dit niet door.