Aalscholver Wandeling (Waterleiding Duinen)

Aalscholver Wandeling

Afwisselende wandeling door bos en duin, langs kanalen en een aalscholverkolonie

De Amsterdamse Waterleidingduinen is een van de grootste duingebieden van Nederland. Het bestaat uit afwisselend duinlandschap, naald- en loofbossen, rustige vennetjes, stuifzandgebieden, moerasachtige dalletjes en kanalen. Je kunt er volop genieten van rust en ruimte en je mag van de paden afwijken om door het duin te struinen. Het duin is 3400 ha groot (5 km breed en 10 km lang). Het drinkwater voor Amsterdam wordt hier voorgezuiverd.

Zwaarte: lichte wandeling over goede paden

Lengte: 6,7 kilometer

Duur: 1,5 uur

Markering: groene paaltjes

Beginpunt: Ingang Zandvoortselaan

Horeca: Pannenkoekenhuis ‘De Duinrand’ bij de ingang

Toegang: Dagkaarten 1.50 euro Parkeren 2.00 euro.

Routebeschrijving:
Je volgt de groene paaltjes vanaf de ingang. Het eerste gedeelte valt samen met de gele route. Je gaat door een bos met loof en dennenbomen en passeert een van de hoogste duintoppen van dit gebied: de Tonneblink. Na de splitsing van de gele route gaat het pad in de richting de Pan van de Houtpoort. Vervolgens ga je over het Van der Vlietkanaal, waar je op de dam kunt genieten van een fraai uitzicht. Hierna ga je door een vrij vlak duinstruweel in de richting van het Renbaanveld. Hier zetelt een kolonie aalscholvers, die vaak naar zee vliegen om te foerageren. Daarna via de groene paaltjes weer terug naar de ingang.

De waterleidingduinen
In dit gebied van de duinen rondom Zandvoort wordt het water voorgezuiverd voor de hoofdstad van ons land, Amsterdam. Overal liggen hier kanalen en putten. Hieromheen vind je bijzondere flora en fauna.

Geschiedenis
Terwijl er in Amsterdam juist te weinig water water was en het water in de grachten en sloten waren vervuild en niet schoon, hadden de duinen juist teveel water. Uiteindelijk was het Jacob van Lennep en Engelse ingenieurs die de kanalen in de duinen aanlegden. Het bleek een groot succes. Zo groot zelfs dat het grondwater flink daalde en de duinen droog vielen.

Infiltratie
Door de droogte en de vraag naar schoon water moest er een nieuwe manier gevonden worden. De duinen worden nu kunstmatig voorzien van water uit de rivier de Rijn. Het gefilterde Rijnwater dringt daarmee door tot de verdroogde duinvalleien.