Wandeling door het landgoed Vogelenzang

Door het landgoed Vogelenzang

Wandelen alsof de tijd heeft stilgestaan

De buitenplaats Vogelenzang behoort tot een van de mooiste kroonjuwelen van de provincie Noord-Holland. Het eeuwenoude Huis te Vogelenzang is een oud grafelijk huis dat in de 13de eeuw gebouwd is. Het huidige huis werd in de 17de eeuw Amsterdams grondbezit en is door Jan van Marselis na 1750 verfraaid. Hij voegt ook het eeuwenoude Teylingerbosch met dit bezit samen. In 1807 koopt Willem Barnaart het landgoed voor een extreem hoog bedrag (134.000 gulden). De Barnaarts zijn van oorsprong eenvoudige handwerklieden uit het Vlaamse Menen en vestigen zich in Haarlem waar zij tot de allerrijksten van de stad gaan behoren, mede dankzij activiteiten in garen en banden. Ook nu nog is het landgoed in bezit van de familie Barnaart, die nu ruim tweehonderd jaar de zorg voor Huis te Vogelenzang heeft.

Zwaarte: lichte wandeling over redelijk onderhouden paden

Lengte:  4,9 kilometer

Duur: 1 uur

Beginpunt: Ingang  Panneland, Vogelenzangseduinweg 2 Vogelenzang

Horeca: Boshut ‘t Panneland

Toegang: Gratis

Parkeren: 2 euro bij ingang Amsterdamse Waterleidingduinen

Routebeschrijving:

Vanaf de parkeerplaats lopen langs boshut ’t Panneland terug langs de weg en zien na ong. 50 meter rechts de ingang van het landgoed. We lopen links langs een sloot en rechts langs een woning. Als de sloot ophoudt nemen we de brede laan. Nu nemen we na ongeveer 200 meter het eerste pad rechts en komen lang het Huis te Vogelenzang. We vervolgen onze weg en passeren een houten bruggetje. We houden zo veel mogelijk links aan en passeren de Camping die bij het landgoed hoort. We wandelen nog steeds zuidwaarts. Op het einde van het pad gaan we links af en na 20 meter rechtsaf. We maken een lus en wanneer we weer op het oude pad komen slaan we links af. We vervolgen ons pad langs het hekwerk van de Amsterdamse Waterleidingduinen en houden bij de eerste splitsing links aan. Nu vervolgen onze weg en komen automatisch bij het beginpunt van onze wandeling.

Landgoed Vogelenzang
Het ruim 105 hectare grote landgoed is al vele generaties in bezit van de adellijke familie Barnaart. Tegenwoordig beheren de Jonkvrouwen Christine en Alexandra samen met hun familieleden de vele Rijksmonumenten op het landgoed. Tot voor kort werd op het landgoed nog een eigen melkveehouderijbedrijf gerund. De langhuisboerderij Vogelenzang, waarvan de oudste delen dateren van voor 1599, heeft vele tientallen jaren het agrarisch hart van het landgoed gevormd.

Moderniseren landbouw op Vogelenzang
De modernisering binnen de landbouw en de steeds verder doorgevoerde schaalvergroting, hebben er toe geleid, dat de melkveehouderij noodgedwongen gestopt is. Thans wordt ingezet op het behoud van het monumentale gebouwencomplex, dat onder andere gebruikt wordt voor de functies wonen, kantoor en agrarisch medegebruik ten behoeve van natuurbeheer.

Natuurschoonwet
De landerijen op het landgoed zijn allen verpacht aan boeren uit de omgeving, die de landbouwgronden gebruiken als hooilanden en weidegronden voor hun vee. Het landgoed is gerangschikt onder de Natuurschoonwet en het grootste deel van het landgoed is toegankelijk voor het publiek op de opengestelde paden en wegen.