wandelen in zandvoort

Vanaf Duin en Kruidberg naar zee

Wandeling (blauw) door bos en duin naar het strand en de zee en terug

Vroeger stonden hier buitenverblijven van rijke zakenmensen uit Amsterdam. Daar kun je onderweg nog overblijfselen van vinden zoals een ijskelder en romantische bomenlanen. Steeds weer worden we verast door mooie uitzichten. De begroeiing van bos verandert langzaam in een duinlandschap. Het binnenduin verandert naar middenduin en buitenduinen. De zeereep is hier nog in zijn oorspronkelijke staat.

Zwaarte: Middelzware wandeling 

Lengte:  11 kilometer

Duur:  2,5 uur

Markering: Eerst blauwe pijlen volgen naar zee. Terug via de routebeschrijving.  

Beginpunt: Parkeerplaats Duin- en Kruidbergerweg naast Landgoed Duin en Kruidberg. (Ingang tegenover Hoeve Eigenwijs, Duin- en Kruidbergerweg tussen huisnummer 72 en 74 rechtsaf het smalle weggetje in.   

Bereikbaarheid:  Met de trein naar station Santpoort-Noord. Daar wandel je via de tunnel onder het spoor door naar het andere perron (aankomst uit de richting Uitgeest). Je loopt het perron over en neemt het voetpad rechts. 

Toegang: Gratis 

Horeca: Het naastgelegen Landgoed Duin en Kruidberg of Hoeve Eigenwijs, Duin- en Kruidbergerweg 89

Routebeschrijving:
Vanaf de parkeerplaats volgen we de blauwe pijlen naast het fietspad. We volgen het Brederodepad en daarna de Jachtweg. Daarna lopen we een stukje over het fietspad om tenslotte weer een wandelpaadje te nemen naar zee. Vanaf zee gekomen gaan we linksaf op een steenslagweg en lopen door de Hubertusvallei. We blijven steeds link aanhouden en komen bij een vogelkijkhut. We vervolgen onze weg en houden nog steeds links aan tot we op het fietspad komen. Daar gaan we rechts en komen bij een waterkraantje. We slaan hier linksaf en komen dan vanzelf weer op de parkeerplaats.

Onderweg lopen we door verschillende bossen, zoals een beukenbos, een naaldbos, een struweel (een struweel is een vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter hoog) We zien korstmossteppe en uiteindelijk, na het helm, een leeg strand met een plukje wier. We zien verschillende vogels zoals de meeuw en de specht en bij de vogelkijkhut verschillende watervogels. Soms kunnen we de rugstreeppad ontmoeten en de parnassia zien bloeien. Dan linksaf naar de Kennemergaardweg en dan tweede weg links afslaan naar de parkeerplaats.

Vogels

Alle seizoenen zijn hier bijzonder mooie vogels te vinden. Het duinmeer, waar je langskomt, is afgegraven om zand te winnen en bevat nu regenwater. Het hele jaar zal je watervogels zien, waaronder de zilvermeeuw, fuut, krakeend, kuifeend en vele anderen.

Bergeend, Doddaar en Geoorde Fuut

In het voorjaar tref je hier de Bergeend en de Doddaar aan. Soms kiest ook de Geoorde Fuut dit gebied uit om zich te nestelen.

 

Karrekiet & Nachtegaal

In de zomer komt de Karrekiet, die naast haar eigen jongen ook de eieren van de Koekoek uit broedt. De Koekkoek zal je daarom ook goed horen in de zomer, naast het gezang van de Nachtegaal.