Wandeling Vinkenduin en Oud Woestduin

Langs de landgoederen Vinkenduin en Oud Woestduin

In de gouden eeuw stichten rijke kooplieden en bestuurders tal van buitenhuizen. Hoewel opgezet als zomerhuizen werden ze later permanent bewoond. De kale oude duinen werd omgetoverd tot Franse parklandschappen. Later kwam de Engelse stijl meer in zwang, zodat nu een mooie combinatie van stijlen te zien is. Er komen nog exotische bomen in voor zo als de vleugelnootboom en tulpenboom. Ook zijn er veel bijzondere vogels te zien zoals: holenbroeders, de grote en de bonte specht, boomklever en bosuil. Ree, konijn en vos houden zich overdag meestal schuil.

Zwaarte: lichte wandeling

Lengte: 3,2 kilometer

Duur: 0.5 uur

Markering: Witte Paaltjes

Beginpunten: Tussen de Leidsevaart en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ten zuiden van het pompstation van Waternet, bij de Manpadslaan te Vogelenzang (Gebruik als navigatieadres Woestduinweg 4 te Vogelenzang).

Openbaar vervoer: Vanuit Zandvoort Connexion Bus 80 naar Heemstede/Aerdenhout. Overstappen op Connexion stadsbus lijn 14 naar Woestrduinweg.   

Horeca: Gasterij Leyduin,  2e Leijweg 7A, 2114 BG Vogelenzang

Toegang: Gratis

Parkeren: Gratis

Routebeschrijving:
We volgen de witte paaltjes en lopen door het Landgoed Vinkenduin. We komen weldra bij een Vinkenbaan en Huize Vinkenduin. Tijdens de vogeltrek werden hier kleine vogels gevangen voor de consumptie. De Vogelwet van 1912 maakte hier een einde aan. We komen nu langs het landhuis het Huize Vinkenduin. We vervolgen onze weg en lopen nu door een parkachtig landschap met laantjes en open vlaktes, Oud Woestduin. We komen langs een uitzichtpunt, waar in het voorjaar van de bollen genoten kan worden. We volgen nu de witte paaltjes naar de parkeerplaats.

Wandelcombinatie
De wandeling kan gecombineerd worden met de wandeling door Leyduin (Gele paaltjes). We zien dan de verschillende landschapsstijlen: strak Frans, gevarieerd Engels en gemengd met modern ecologisch bosbeheer. Er broeden veel verschillende vogels: de appelvink, de grauwe vliegenvanger, verschillende spechtensoorten, lijsters en boomklevers. Verschillende rijke families gebruikten de landgoederen als zomerverblijf. De huizen zijn niet te bezoeken.