Hoge Duin Wandeling door het Middenduin

Door het Middenduin: Rondje Hoge Duin

Wandeling over steile boshellingen en vroegere zandafgraving

Vroeger werd van 1850 tot 1948 in het Middenduin zand afgegraven voor ophogingen bij bouwwerken in Haarlem en Amsterdam. Het zand werd met schuiten afgevoerd via de Zanderijvaart. Rond 1948 stopte de afgravingen en werd het terrein gebruikt voor de bollenteelt. Vanaf 1992 laat Staatsbosbeheer de duinen weer verschralen. Door de lage ligging en de instroom van kwelwater keren zeldzame plantensoorten terug, zoals de waterviolier, rondbladig wintergroen, parnassia en de moeraswespenorchis. In het gebied grazen Schotse Hooglanders en Konik paarden.

Zwaarte: lichte wandeling

Lengte: 3 kilometer

Markering: Blauwe Pijlen

Beginpunten:  Ingang Middenduin/Duinlustweg in Overveen of bij bezoekerscentrum De Kennemerduinen (overzijde Zeeweg)

Openbaar vervoer: Buslijn 81 vanaf Zandvoort of Station Haarlem. Uitstappen halte Kennemerduinen

Horeca: bij bezoekerscentrum

Toegang: Gratis, parkeren ingang Middenduin/Duinlustweg gratis, bij ingang bezoekerscentrum De Kennemerduinen betaald parkeren

Routebeschrijving
Bij ingang Middenduin/Duinlustweg volgen we de blauwe pijlen langs de Zanderijvaart. We gaan nu linksaf (bordje Rondje Hoge Duin) naar boven. We komen langs een ijskelder, waar vroeger ijs werd opgeslagen voor de koelkasten van Landgoed Duinlust. We volgen de blauwe pijlen verder naar boven en lopen nu door een gevarieerd bos met vele hellingen. Daarna gaan we via een tunneltje onder het spoor door en na een poosje kunnen we linksaf naar een uitzichtpunt, waar met een beetje geluk wisenten waargenomen kunnen worden bij een mooi meertje: Het meertje van Burdet. Er is in ieder geval een mooie fototentoonstelling. We volgen de blauwe pijlen verder en komen na een poosje op een open gedeelte: De Zanderij. Vanaf hier lopen we langs de Zanderijvaart terug naar de parkeerplaats.

Bij ingang bezoekerscentrum de Kennermerduinen steken we de drukke zeeweg over en komen we op het open gedeelte: De Zanderij. Hier gaan we rechtsaf langs de Zanderijvaart en volgen de routebeschrijving van hierboven.

Middenduin
De naam komt van de poging om dit gebied te ontwikkelen voor landbouw tijdens de Bataafse Republiek. In 1794 werd dit groots aangepakt door de hulp van veel arbeiders. De Franse overheersing van Napoleon maakte een einde aan het plan. Het leger van Napoleon verbleef bij de Kamperberg en de boerderij Middenduin (gelegen aan de Zeeweg) werd verpacht.

Duinbebossing
Thijsse omschrijft in de Blonde Duinen (1911): “Heerlijk is het, na een toch door het barre zeeduin terecht te komen binnen de beschutting van zo’n dertigjarig dennenbos.” Er zijn hier dennen gepland om de zandverstuiving tegen te gaan. Er zijn Corscicaanse Dennen gepland en behoren tot de oudste in de duinstreek. Helaas zorgde dit er ook voor dat de duinrooshellingen verdwenen. In dit gebied worden nu weer langzamerhand de dennen verwijderd om ruimte te geven aan andere planten.

Zeer bijzonder
Er zijn hier specifieke soorten bloemen, zoals de waterviolier, die wijst op de aanwezigheid van schoon en helder kwelwater. Daarnaast vindt je hier ook veenreukgras in de graslanden in het Middenduin.