De ingang aan de Zanderijvaart

Wandeling Door het Middenduin – Rondje Kemperberg

Wandeling over steile boshellingen en vroegere zandafgraving

Vroeger werd van 1850 tot 1948 in het Middenduin zand afgegraven voor ophogingen bij bouwwerken in Haarlem en Amsterdam. Het zand werd met schuiten afgevoerd via de Zanderijvaart. Rond 1948 stopte de afgravingen en werd het terrein gebruikt voor de bollenteelt. Vanaf 1992 laat Staatsbosbeheer de duinen weer verschralen. Door de lage ligging en de instroom van kwelwater keren zeldzame plantensoorten terug, zoals de waterviolier, rondbladig wintergroen, parnassia en de moeraswespenorchis. In het gebied grazen Schotse Hooglanders en Konik paarden.

Zwaarte: lichte wandeling

Lengte: 3,5 kilometer

Markering: Rode Paaltjes

Beginpunten:  Ingang Middenduin/Duinlustweg in Overveen en bij bezoekerscentrum De Kennemerduinen (overzijde Zeeweg)

Openbaar vervoer: Buslijn 81 vanaf Zandvoort of Station Haarlem. Uitstappen halte Kennemerduinen

Horeca: bij bezoekerscentrum

Toegang: Gratis, parkeren ingang Middenduin/Duinlustweg gratis, bij ingang bezoekerscentrum De Kennemerduinen betaald parkeren

Routebeschrijving: Bij ingang Middenduin/Duinlustweg volgen we de rode pijlen langs de Zanderijvaart. We gaan nu rechtsaf over het bruggetje en volgen de Zanderijvaart. We komen weldra op een open gedeelte: De Zanderij. We volgen de rode pijlen en gaan door een bosrijk gedeelte. Aan het eind van dit pad kunnen we naar een uitzichtpunt gaan om met een beetje geluk de wisenten te bekijken bij een mooi meertje: Het meertje van Burdet.  Daarna volgen we de rode pijlen, gaan onder het spoor door en lopen langzaam omhoog door een mooi heuvelachtig bosgebied. Als we weer beneden zijn komen we langs een ijskelder, waar vroeger ijs werd opgeslagen voor de koelkasten van Landgoed Duinlust. Tegenwoordig slapen en overwinteren er zeldzame vleermuizen. Beneden gaan we rechtsaf naar de parkeerplaats.

Vanaf de ingang bezoekerscentrum de Kennermerduinen steken we de drukke zeeweg over en komen we op het open gedeelte: De Zanderij. Hier gaan we linksaf en volgen via de rode pijlen de routebeschrijving van hierboven.

Het grondwaterpijl is hoog
Middenduin bij mist
Zandvoort Holiday wandelen Middenduin
Zandvoort Holiday wandeling Middenduin
Middenduin

Middenduin is een afwisselend wandelgebied. Er zijn drie verschillende landschappen: bos, halfopen duin en een natte duinvallei. De natte duinvallei is ontstaan doordat schapen de duinen kaal vraten. Een zandverstuiving was het gevolg.

In de vroeger zanderij werd vroeger zand gewonnen. Via de Zanderijvaart werd dat afgevoerd naar Haarlem en Amsterdam. Na 1948 wordt de vlakte gebruikt voor bollenteelt. Daar wordt in 1992 mee gestopt. De natte duinvallei is nu verschraald en door de instroom van schoon kwelwater groeien er bijzondere planten als waterviolier en Parnassia.

De Kemperberg ligt in een bosgebied. Hier groeien naald- en dennenbomen. Aan de voet van de Kemperberg ligt een ijskelder waar ijs bewaard werd voor het naastgelegen landgoed Duinlust. Het is nu een schuilplaats voor vleermuizen.