Van Parnassia naar Koevlak

Wandeling van Parnassia naar Koevlak

Wandeling door een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Geniet van de jonge kalkrijke duinen en de fraaie binnenduinbossen. Hier bloeit het plantje de Parnassia in de natte duinvalleien en de zeldzame plantjes Ogentroost en Duizendguldenkruid. De duinen zijn nat omdat er gestopt is met de waterwinning in 2002.

Zwaarte: Pittige wandeling

Lengte:  9 kilometer

Duur:  2,5 uur

Markering:  blauwe paaltjes volgen. 

Beginpunt: Ingang bij de kop van de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee. Vanaf Zandvoort bij Bloemendaal aan zee na het parkeerterrein links afslaan en door de duinen naar Paviljoen Parnassia. Vanaf Bloemendaal zeeweg volgen tot Bloemendaal aan Zee en dan voor het parkeerterrein rechtsaf slaan. Dan 1,5 km de weg volgen naar parkeerterrein.

Ingang Koevlak bij bezoekerscentrum, gelegen langs de zeeweg tussen Overveen en het Bloemendaalse strand. 

Openbaar vervoer:  Buslijn 81 Vanuit Zandvoort of Haarlem station. Uitstappen halte Bloemendaal strand. (Nu richting paviljoen Parnassia lopen)

Ingang Koevlak: Buslijn 81. Uitstappen halte Kennemerduinen

Horeca: Paviljoen Parnassia bij de parkeerplaats en bij bezoekerscentrum ingang Koevlak.

Toegang: Gratis, wel betaald parkeren. (Alleen betalen met pinpas mogelijk)

Routebeschrijving:

Ten zuiden van de parkeerplaats bij het paviljoen Parnassia is een informatiepaneel. Vandaar volgen we de blauwe paaltjes. Eerst gaan we een stukje langs het fietspad. Links ligt speelterrein Hazenwei. We gaan nu over een veeraster. We kunnen hier Schotse Hooglanders, Koniks paarden en Shetland pony’s tegen komen. De dieren zijn niet gevaarlijk als je maar afstand houdt. Vooral niet aaien of voeren! We gaan links af en komen bij het Vogelmeer. Dit meer is het domein van de (broed-)vogels. We gaan nu richting Koevlak en passeren onderweg nog een uitzichtpunt. Ook passeren we een oorlogsmonument. Hier lagen 92 verzetsstrijders, die gevonden zijn in mei 1945. Bij het Koevlak zijn zo’n 1000 jaar geleden enorme hoeveelheden zand vanuit de zee en het strand het land binnengewaaid. Het zand stapelde zich op en breidde zich in westelijke richting uit, tot de zeereep bereikt was. Dit landschap noemen we de jonge duinen. We gaan nu richting Koevlak. Hier bevindt zich het bezoekerscentrum, waar een interessante tentoonstelling is over het duinlandschap en al wat daar leeft. We gaan terug langs het een meertje ‘t Wed. Hier kan gezwommen worden. We lopen langs de oevers van het meertje en gaan op een gegeven moment rechtsaf naar het uitzichtpunt ‘De Konijnenberg’. We gaan nu verder en komen bij een vogel-uitzichtpunt bij het Spartelmeer. Hier volgen we het fietspad en komen we bij de parkeerplaats.

De begroeiing die u in dit gebied tegen zult komen is grotendeels het resultaat van aanplant in de eerste helft van de vorige eeuw. Men wilde het duinzand ervan weerhouden weg te stuiven, ten behoeve van de landbouw. Met helmgras, dennenbossen op de duintoppen en struiken als duindoorn, meidoorn, kardinaalsmuts en kruipwilg zijn de duinen dichtgegroeid. Dit wordt tegengegaan door het inzetten van grote grazers zoals Schotse Hooglanders (koeien) die de grassen en struiken wegvreten en met hun hoeven de bodem open trappen. Op deze manier wordt er plaats gemaakt voor een gevarieerdere begroeiing. De laatste jaren komen er meer bloemen, kruiden en mossen in de duinvalleien voor dan voorheen.