Naar Noordwijk en Katwijk

Naar Noordwijk en Katwijk

We gaan langs het fietspad door de duinen naar Noordwijk en Katwijk. Eerst rijden we langs de Amsterdamse Waterleidingduinen. Bij Langevelderslag gaan we door het Hollands Duin, dat zich uitstrekt van hier tot Wassenaar. De duinenrij is door de natuur en de mens samen gemaakt. Wind en water vormden strand en duinen, de mensen legden aardappelakkertjes aan, wonnen water uit de duingrond en plantten bossen. Bij Katwijk komen we langs het Coepelduin, een bijzonder duin dat onder de natuurbeschermingswet valt. Alle landschapstypen zijn te vinden in dit prachtige natuurgebied, de grijze duinen met heel veel verschillende planten, de natte duinvalleien en de stuivende duinen. Het gebied werd vroeger o.a. gebruikt om er netten te drogen, vee te laten weiden en er aardappels te telen. Coepelduin is van 15 augustus tot 15 maart vrij te bewandelen. Terug gaan we binnendoor en komen langs recreatieplas Oosterduinse Meer, een vroegere zandwinput en is onderdeel van het boezemstelsel van Rijnland. De kwaliteit van het zwemwater is niet altijd even goed. Beter is het van een strandafgang gebruik te maken en de Noordzee in te duiken. We komen weer bij Langevelderslag en gaan dan richting Zandvoort.

Zwaarte: Door lengte middelzware tocht. We kunnen de tocht iets inkorten door niet naar Katwijk te gaan.  

Lengte:  53 kilometer

Duur:  3,5 uur

Markering: Fietsroutenetwerk 

Beginpunt: Raadhuisplein centrum Zandvoort: Fietsknooppunt 79 

Horeca: Onderweg

Routebeschrijving:
We starten bij het Raadhuisplein in het centrum van Zandvoort bij fietsknooppunt 79. We gaan richting 31. Dan vervolgen we onze weg naar knooppunt 31 – 36 – 43 – 32 – 22. Liefhebbers kunnen nu doorfietsen naar Katwijk knooppunt 63 en terug naar 22. We vervolgen onze weg en gaan naar knooppunt 23 – 24 – 33 – 69 – 42 – 80 – 47 – 35 – 6 – 31 en terug naar Zandvoort knooppunt 79.

Onderweg kan men in de duinen de Wulp tegenkomen. Het is een bruinig gevlekte vogel, herkenbaar aan zijn lange naar beneden gebogen snavel. Hij maakt een fluitend ietwat melancholiek geluid. Ook groeit hier het duinroosje, de duindoorn, de wilde liguster en de abeel. De abeel is een boom met witte bladeren. De bladeren zijn niet echt wit, maar lichtgroen van boven en zilverwit viltig van onder. De viltlaag zorgt dat het schaarse vocht niet uit de bladeren verdampt.

fietsroute zandvoort noordwijk katwijk

Bij Katwijk een uniek stuk Nederland

Wanneer we naar Katwijk fietsen, dan rijden we door het Coepelduin. Dit stuk duin valt onder de natuurbeschermingswet, omdat het van onschatbare waarde is. Je vindt hier grijze duinen met bijzondere planten, natte duinen en stuivende duinen. Door deze afwisseling tref je hier ook zeer zeldzame flora en fauna.

Belangrijke broedplek

Het Coepelduin is vormt ook een belangrijke broedplaats. Vogels kunnen hier foerageren, broeden, rusten en doortrekken. Honden mogen ook niet in deze duinen komen. Mensen mogen buiten het broedseizoen de duinen verkennen.

Onbewerkte duinen

Wat de duinen hier uniek maakt, is dat deze nooit echt bewerkt is in tegenstelling tot de duinen rondom Zandvoort. Er heeft hier geen vee rondgelopen, noch zijn er aardappelen geteeld of visnetten gedroogd, wat gebruikelijk was voor Nederlandse zeedorpen.

Fietsroute-Zandvoort-Noordwijk-Katwijk-Coepelduin-Zandvoort-Holiday