Van Zandvoort naar de pier van IJmuiden

Fietsroute door het Nationaal Park Zuid Kennemerland naar de pier en terug

IJmuiden heeft een oude pier, bedoeld om de haven ingang tegen verzanding te beschermen, en schepen een veilige doorvaart naar de sluizen te bieden. Er is een lange weg van 3 kilometer naar een klein vuurtorentje waar veel wandelaars en fietsers gebruik van maken. Op de pier hebben we een geweldig uitzicht over de zee, het strand en kunnen we Zandvoort in de verte zien liggen. Er wordt er veel gevist op bot, schar, makreel, geep, fint, gul, wijting, zeebaars, tong en soms zelf paling. Bij meer dan windkracht 5 wordt de Zuidpier afgesloten.

Zwaarte: Makkelijke maar iets langere tocht.

Lengte: 48 kilometer

Duur: 3 uur

Markering: fietsroutenet

Beginpunt: centrum Zandvoort

Horeca: Onderweg

Routebeschrijving:
We volgen de nummers van het fietsroute netwerk beginnend op het Raadhuisplein bij nummer 79. We gaan richting 18 – 66 – 6 – 92. Dan gaan we richting 96, maar aan het einde van het Zeewindpad, gaan we op de rotonde links af over de Kennemerboulevard langs de jachthaven. Aan het einde van de jachthaven houden we links aan en gaan de pier op. Terug gaan we dezelfde weg. Langs de jachthaven gaan we bij de rotonde rechts af en volgen nummer 92. Daarna 6 – 66 – 18 en tenslotte weer 79.

De route kan met behulp van het fietsroutenetwerk ingekort of uitgebreid worden. Bij elk knooppunt staat een fietsroutekaart van de omgeving.

Op de Pier
Op de pier kun je bijzondere vogels zien die je vrijwel nergens anders aan de Nederlandse kust ziet. Voor de Zuidpier ligt een stuk strand waar het vogels kijken begint. Met name het stuk strand dat tegen de pier aanligt, is interessant. In de branding foerageren drieteenstrandlopers, bonte strandlopers, bontbekplevier, zilverplevieren, rosse grutto’s en als je geluk hebt een krombekstrandloper, goudplevier of kleine strandloper.  Groepen meeuwen rusten uit op het stand; kraaien vechten om de overblijfselen van een krab. Soms staat er een grote of kleine burgemeester tussen, of een grote jager.

Het beste seizoen om op de Zuidpier vogels te kijken is het najaar- en winterseizoen. Tijdens de trekperioden arriveren de eerste wintergasten en trekken vogels door. De doortrekkers zijn dan niet alleen kustvogels! Tal van zangvogels volgen immers de kustlijn en kunnen pardoes op de Zuidpier neerstrijken. Je kunt dan zangvogels verwachten als goudhaantje, vuurgoudhaantje, tapuit, roodborst, grote gele kwikstaart, zwarte roodstaart en zelfs de goudvink. Een bezoek aan de Zuidpier is tijdens de najaarstrek zeker aan te bevelen. Vaak ploffen de zangvogels dodelijk vermoeid neer en laten ze zich van redelijk tot zeer dichtbij bekijken. En soms vliegt een velduil over, een kleine jager of heel iets anders.