Beeckesteyn route vanuit Zandvoort

Fietsen langs buitenplaats Beeckesteyn

Fietsroute langs fraaie buitenplaatsen en villadorpen, maar ook door bos en duin.
In de 17e eeuw wordt het gebied waar u langskomt uitgekozen tot woongebied voor rijke Amsterdamse patriciërs, die er grote buitenplaatsen met mooie landschapsparken stichtten. We passeren de ruïne van Brederode, een kasteel dat vroeger de Friezen in bedwang moest houden. Het kasteel is verschillende keren verwoest en weer opgebouwd, maar sinds de 15e eeuw een ruïne. De buitenplaats Beeckesteyn is in de 18e eeuw ontworpen. Na een grondige restauratie is het thans een museum. Het park bij het huis is een combinatie van strakke 18e-eeuwse tuinen en een zwierig park in landschapsstijl.

Zwaarte: Gemakkelijk

Lengte: 36 kilometer

Duur: ongeveer 3 uur

Markering: fietsroutenet

Beginpunt: Raadhuisplein, centrum Zandvoort

Horeca: Onderweg

Routebeschrijving:
We volgen de nummers van het fietsroute netwerk beginnend op het Raadhuisplein bij nummer 79 We vervolgen gaan dan naar 77 – 37- 36 – 21 – 19 – 99 – 7 – 5 – 4 – 3 – 39 – 34 – 20 – 01 – 21 – 21 – 36 – 37. Bij dit laatste nummer gaan we rechtdoor op het Visscherspad richting Zandvoort (nummerloos pad).

Onderweg staan ANWB bordjes Beeckesteynroute. Deze wijken iets af van de route en worden niet meer onderhouden. Soms ontbreken ze. Wij adviseren de nummers van het routenetwerk te volgen.

De route kan met behulp van het fietsroutenetwerk ingekort of uitgebreid worden. Bij elk knooppunt staat een fietsroutekaart van de omgeving.

In het gebied komen herten en reeën voor. Natuurmonumenten heeft veel dennenbossen omgevormd tot een natuurlijker bos. De duingraslanden zijn ontwikkeld met plantensoorten die gedijen in voedselarme omstandigheden. Er grazen koeien en shetland pony’s om verruiging van het gebied tegen te gaan.

Landgoed Beeckestijn
In de 18e eeuw verlieten de welgestelden Amsterdammers de stinkende stad en brachten ze de zomers door in Kennemerland. Achter de duinen in Kennemerland bevinden zich meer dan zestig monumentale landhuizen. Op landgoed Beekcestijn is de overgang van de Franse tuinen naar de Engelse landschapsstijl goed te zien.

Vier families
Het duingebied tussen Zandvoort en IJmuiden was in het bezit van slechts vier families. In de 20e eeuw is hun bezit (Kennemerduinen, Duin en Kruidberg, Midden Herenduin en de Herenduinen) overgedragen aan natuurbeschermingsorganisaties.

Velsen
Bij Velsen is het landschap van buitenplaatsen en villadorpen abrupt doormidden gebroken door de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876. Beeckesteyn is het restant van het verleden en IJmuiden verrees als nieuwe industriestad op dankzij het kanaal.